Pestex İlaçlamaGemi Fümigasyonu

Gemi Fümigasyonu

Gemi Fümigasyonu: Deniz Taşımacılığında Etkili Haşere Kontrolü

 

Deniz taşımacılığı, dünya ticaretinin önemli bir parçasıdır ve binlerce gemi, yükleriyle birlikte ülkeler arasında seyahat etmektedir. Ancak, gemiler, haşere ve zararlı organizmaların taşınması ve yayılması için potansiyel bir ortam oluşturabilir. Bu nedenle, profesyonel gemi fümigasyonu gibi etkili haşere kontrol yöntemleri, gemi endüstrisinde önemli bir rol oynamaktadır.

 

Gemi Fümigasyonu Nedir?

Profesyonel gemi fümigasyonu, gemi ve deniz taşıtlarında bulunan haşere ve zararlı organizmaların kontrol altına alınması için uygulanan bir yöntemdir. Bu işlem, lisanslı ve deneyimli haşere kontrol uzmanlarımız tarafından gerçekleştirilir. Gemi fümigasyonu, geminin iç ve dış bölgelerindeki haşere popülasyonunu azaltarak, haşere kaynaklı hasarları önler ve halk sağlığını korur.

 

Gemi Fümigasyonu Nasıl Çalışır?

Profesyonel gemi fümigasyonu aşağıdaki adımları içerir:

Değerlendirme: Haşere kontrol uzmanımız, gemideki haşere türünü ve popülasyonunu belirlemek için detaylı bir değerlendirme yapar. Bu değerlendirme, uygun fümigasyon yöntemini ve gereken kimyasalın miktarını belirlemek için önemlidir.

 

Hazırlık: Fümigasyon işlemi öncesinde, gemi sahibi veya işletmecisi, gemideki eşyaların ve ekipmanın korunması için gerekli önlemleri alır. Önemli eşyaların korunması veya geçici olarak gemiden çıkarılması gerekebilir.

 

Gaz Uygulaması: Fümigasyon işlemi, özel olarak formüle edilmiş gazın gemiye uygulanmasıyla gerçekleştirilir. Uzmanlar, geminin iç bölgelerine ve zararlı organizmaların yoğun olduğu alanlara gazı dağıtır. Gaz, haşerelerin solunum sistemine etki ederek ölümlerine yol açar.

 

Havalandırma ve Temizlik: Belirli bir süre sonra, gemi havalandırılır ve temizlik işlemi gerçekleştirilir. Uzmanlar, gazın izlerini temizler ve gemiyi tekrar kullanıma hazır hale getirir. Bu süre zarfında, gemiye giriş sınırlı olabilir ve güvenlik önlemleri alınması gerekebilir.

 

Profesyonel Gemi Fümigasyonunun Avantajları

 

Etkili Haşere Kontrolü: Profesyonel gemi fümigasyonu, gemideki haşere popülasyonunu etkin bir şekilde kontrol eder. Gaz, geminin iç ve dış bölgelerine nüfuz ederek haşerelerin ölümüne yol açar. Bu, gemideki hasarın önlenmesine ve geminin sağlıklı bir ortamda kalmasına yardımcı olur.

 

Halk Sağlığına Duyarlılık: Gemi fümigasyonu, zararlı organizmaların taşınmasını ve yayılmasını önleyerek halk sağlığını korur. Özellikle gemilerin farklı ülkeler arasında seyahat ettiği uluslararası taşımacılıkta, haşerelerin taşınmasıyla bulaşıcı hastalıkların yayılması riski vardır. Profesyonel gemi fümigasyonu, bu riski azaltmaya yardımcı olur.

 

Lisanslı Uzmanlarımız Tarafından Gerçekleştirilir: Profesyonel gemi fümigasyonu, lisanslı ve deneyimli haşere kontrol uzmanlarımız tarafından gerçekleştirilir. Uzmanlarımız, gemi yapısını, haşere türlerini ve kullanılan kimyasalları anlamak için gerekli eğitimi almışlardır. Bu da işlemin güvenli ve etkili bir şekilde yönetilmesini sağlar.

 

Profesyonel Gemi Fümigasyonunda Dikkate Alınması Gerekenler

 

Uluslararası Standartlara Uygunluk: Profesyonel gemi fümigasyonu, uluslararası standartlara ve gemi endüstrisi düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Uzmanlarımız, fümigasyon işlemini bu standartlara göre planlar ve uygular.

 

Ekipman ve Kimyasal Seçimi: Profesyonel gemi fümigasyonu için kullanılan ekipman ve kimyasalların kaliteli olması önemlidir. Uzmanlarımız, doğru ekipmanı seçer ve güvenilir kimyasallar kullanır.

 

İşbirliği ve İletişim: Gemi sahipleri, işletmecileri ve haşere kontrol uzmanları arasında iyi bir işbirliği ve iletişim önemlidir. Fümigasyon işlemi öncesinde ve sonrasında, taraflar arasında bilgi paylaşımı ve talimatların net bir şekilde iletilmesi gerekmektedir.

 

Gemiler yapımları sırasında ambarlarının fümigasyon işlemi ile ilaçlamaya uygun tarzda inşa edilebildikleri gibi, bu işleme elverişli olmayan tarzda da yapılanlar mevcuttur. Fümigasyon işlemine uygun depolara sahip olan gemilerde fümigasyonun gereklerini karşılayacak donanımlar bulunmaktadır. Yani gemi ambarlarının tayfa ve yolcu bölmeleri ile irtibatı bulunmayıp, fümigasyonda gerekli olan vantilasyon ve aspirasyon sistemleri baştan olmak üzere tüm alet ve ekipmana sahiptirler. Buna karşılık bu işleme elverişli olmayan veya bu amaca yönelik olarak inşa edilmemiş gemilerde aşağıdaki önlemler alınarak ve gerekli ilave malzemeler temin edilerek fümigasyon işlemi yapılabilir. Bu önlem şu şekilde sıralanbilir:

 

· Gemi ambarı ile tayfa ve yolcuların bulunduğu bölmeler izole edilerek birbirlerine olan irtibatı kesilmelidir.

· Gemi ambar kapaklarının contaları kontrol edilerek sağlamlaştırmalıdır.

· Ambar bacalarının kapakları sıkıca kapalı olmalıdır. Arızalı ise, naylon örtü ile sıkıca kapatılmalıdır.

· Gemi ambar kapakları kapatılmadan önce ilaç dağıtım düzeni yerleştirilmelidir.

· Vantilasyon ve aspirasyon düzenleri kurulmalıdır.

· Aspirasyon sistemi bulunmayan gemi ambarından gazın tahliyesinin, ilaçlama süresi sonunda ambar kapaklarının açılmasından sonra içeriye indirilen müteharrik aspiratörle yapılması ve ambara katiyen işçi indirilmemesi gerekir. Ancak gazın tamamen dışarıya atıldığı saptandıktan sonra malın tahliye işlemine başlanması lazımdır.

· Fümigasyondan sonra gemi kaptanına, yapılan ilaçlamanın zehirliliği ve yukarıda belirtilen önlemlerin alınması şartıyla tarımsal ürünler rahatlıkla fümige edilebilir. Burada dikkat edilecek husus, gaz kaçağının önlemesi ve fümigasyon müddeti sonunda kapılarının açılarak havalandırmanın yeterince yapılmasıdır.

 

Vagon ve konteynerlerde, fümigasyon tekniğinin gerektirdiği önlemlerin alınması şartıyla tarımsal ürünler rahatlıkla fümige edilebilir. Bu arada dikkat edilecek husus, gaz kaçağının önlenmesi ve fümigasyon müddeti sonunda kapılarının açılarak havalandırmanın yeterince yapılmasıdır.

 

Profesyonel gemi fümigasyonu, gemi endüstrisinde etkili haşere kontrolü için önemli bir yöntemdir. Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen bu işlem, gemi içindeki haşere popülasyonunu kontrol altına alır ve halk sağlığını korur. Uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirilen profesyonel gemi fümigasyonu, gemilerin sağlıklı ve güvenli bir taşımacılık ortamı sağlamasına yardımcı olur.

Profesyonel fümigasyon hizmetlerimizi tüm Türkiye'ye sağlamaktayız. İstanbul'un her semtine en uygun fiyatla, kokusuz %100 ekolojik ve garantili böcek ilaçlama hizmetimizi ulaştırmaktayız.

Arayın